Aivo Bučiņš – 26448071

E-pasts: aivo.bucins@gmail.com

Biedrība, Tukuma BMX riteņbraukšanas klubs
Reģ.Nr.: 40008265223
Banka: Swedbanka
Konta Nr. LV16HABA0551043664570