Dalības maksa klubā nav noteikta, bet esam atkarīgi no bērnu vecāku ziedojumiem.

Ziedojumu izlietojums ikmēneša vajadzībām:

Regulāru un kvalitatīvu treniņu nodrošināšana;
BMX trases pilnveidošana;
TUKUMA BMX komandas sportistu sagatavošana dalībai dažāda mēroga sacensībās